Tentaskanning - Ny lösning för att skanna, lagra, distribuera och återsöka rättade tentor

Från: Alcom System AB  11-18-2011
Nyckelord: Datafångst, Skanningssystem

Alcom System AB har efter önskemål från universitet och högskolor tagit fram ett system för hantering av rättade papperstentor i syfte att snabbt och effektivt kunna skanna, lagra, distribuera och återsöka dokumenten.

Då svenska universitet och högskolor har ett påtagligt behov av att dels kunna skicka rättade papperstentor via e-post till studenter, och dels ha möjlighet att enkelt kunna återsöka dessa tentor, har Alcom System tagit fram systemlösningen ”Tentaskanning”.

Genom att skanna in rättade papperstentor kan metadata automatiskt fångas in samtidigt som varje tenta sparas till en PDF-fil. All denna information lagras systematiskt i systemet. Ett e-postmeddelande med en länk till den sparade PDF-filen kan sedan automatiskt skickas till respektive student. Via länken har studenterna åtkomst till sin egen tenta. PDF-tentan kan också återsökas via en webbportal som är kopplad till systemet, vilket gör återsökning av en tenta mycket snabb och enkel.

- Vi är mycket nöjda med vår nya lösning för tentaskanning, säger Kenneth Pantzar, VD på Alcom System AB. Systemlösningen kommer inte bara medföra stor tidsvinst för universitet och högskolor, den kommer även bidra med bättre struktur och åtkomst av rättade papperstentor.

Nyckelord: Datafångst, Skanningssystem

Andra nyheter och uppdateringar från Alcom System AB

11-10-2011

Ny teknik för korrekt fakturering

Datafångstsystem för fakturaunderlag


09-14-2011

Mobila kursvärderingar med nya EvaSys 5.0

  Alcom System AB har glädjen att presentera nya EvaSys Survey Management Suite V 5.0. EvaSys V5.0 ger dig som