TeleForm

Från: Alcom System AB  10-26-2010
Nyckelord: enkätverktyg, Datafångst, Pappersenkäter

TeleForm är ett komplett och kraftfullt programpaket för att scanna och automatiskt läsa in pappers- och elektroniska enkäter, blanketter och dokument.

TeleForm läser handskriven och maskinskriven text, kryssmarkeringar, streckkkoder samt s.k. öppna svar. Data kan sparas i alla ledande format som Excel, Access, CSV, XML, SPSS, ODBC m m.

Nyckelord: Datafångst, enkätverktyg, Pappersenkäter, Skanning av pappersenkäter, Skanningssystem,