AldocElite

Från: Alcom System AB  10-26-2010
Nyckelord: Remisskanningssystem, Skanning av pappersenkäter, Skanningssystem,

AldocElite är ett specialanpassat scanningsystem för sjukhusremisser med koppling mot diverse labbsystem. Systemet har färdiga anslutningar till labbsystem för kontroll av bland annat remissidentitet, kundnummer, patientidentitet samt för lagring av remissdata. Färdigkonfigurerade anslutningar finns för tillfället för labbsystemen Flexlab, Safir, Flash, Declab och LabMaster. Anslutningar mot andra labbsystem kan utvecklas vid behov.

AldocElite innehåller en uppsättning färdiga remissfunktioner som kan konfigureras av användaren själv. AldocElite kan dellagra analysdata direkt efter tolkning och komplettera med uppgifter efter eventuell manuell verifiering. AldocElite kan läsa remisser av olika typer, utseende och storlek. Detta inkluderar både skanneranpassade dokument samt klassiska så kallade OMR-remisser med eventuell blindfärg. Programvaran tolkar data i flera format på samma fysiska plats på dokumentet. Exempelvis ett område för patientidentitet som kan innehålla maskinskrift, handskrift, streckkod eller patientbricka.
 
AldocElite innehåller en designmodul som kan användas för att skapa helt nya scanninganpassade remisser.

Nyckelord: Remisskanningssystem, Skanning av pappersenkäter, Skanningssystem,