Idéutveckling med målinriktad workshop

Från: 903 möjligheter  01-09-2012
Nyckelord: Coaching, coach

Workshopen syftar till att utveckla deltagarnas kompetens att sätta mål och gör dessa tydliga samt skapa sin unika handlingsplan.

Det här får du efter du har deltagit i workshopen :
-Konkreta tips och enkla verktyg för att nå ditt mål
-Nya (affärs)kontakter- nya möjligheter och inspiration
-Nätverk
- Din alldeles unika handlingsplan
-Återträff efter 4 veckor

Nyckelord: coach, Coaching