Evenemangssäkerhet

Evenemangssäkerhet från Ulrika Jansson ResursKompetens

Från: Ulrika Jansson ResursKompetens  03-06-2012
Nyckelord: Konsulttjänster, Säkerhetstjänster, Evenemangssäkerhet

 Ett bra säkerhetstänk är en av grundstenarna för att bygga ett lyckat evenemang. Säkerhet handlar självlart om brand och utrymningsvägar- men även brottsförebyggande åtgärder, konflikthantering och planer för oönskade händelser. Dessutom innebär ofta ett evenemang förändringar i arbetsvardagen för dem som arbetar, vilket kräver nya rutiner för kontroll enligt arbetsmiljölagen.

Nyckelord: Evenemangssäkerhet, Konsulttjänster, Säkerhetstjänster

Kontakta Ulrika Jansson ResursKompetens

E-post

Skriv ut denna sida

Dela