Grafisk Profil till Klyftit

Grafisk Profil till Klyftit från WideCircle

Från: WideCircle  12-05-2012
Nyckelord: Reklam, Marknadsföring, Grafisk Formgivning

Grafisk profil till IT-företaget Klyftit. Klyftit är ett startup företag inom IT-branschen som gör det komplexa enkelt.

Nyckelord: Grafisk form, Grafisk Formgivning, grafisk profil, Logo Design, Marknadsföring, Reklam