Coaching

Från: Coachbolaget  04-04-2012
Nyckelord: Coaching, Personlig Coach, personlig coaching

Med coaching kan du ta dig precis dit du vill. Törs du? Coaching bygger ALLTID på de personliga förutsättningarna och förutsätter att du vill ta tag i dina drömmar och önskningar och göra någonting av dem. Det mesta är möjligt när du väl bestämt dig! Våra tidigare och nuvarande coachklienter har i många fall dubblerat sin tillväxt, hittat nya mer trivsamma och lönsamma karriärer, utvecklat sina arbetesuppgifter, blivit bättre medarbetare och chefer genom att förstå sig själv och andra bättre, tillfört nya värden till sina arbetsgivare, fått snurr på sitt företagande och inte minst ökat sin livskvalitet.

Nyckelord: Business Coach, Coachande Ledarskap, Coaching, Executive coaching, Leadership Development, Leadership Training, Personlig Coach, personlig coaching