formsprutning

Från: Leve Plastprodukter  11-25-2009
Nyckelord: Plast, plastprodukter

formsprutning av plastdetaljer från något tiondels gram upp till 450 gram

Nyckelord: Plast, plastprodukter