Samverkande Team

Från: Bilda AB  11-07-2012
Nyckelord: personalutveckling, team, personal

Samverkande team
Det här programmet skapar samverkande team, där omtanke, respekt, ärlighet och tydlighet är naturliga förhållningssätt och där alla känner sig trygga med varandra.

Mätbara effekter

Programmet innehåller en inbyggd utvärdering med enkäter före och efter starten. Ni får mätbara effekter av vad ni lärt och hur insatsen har påverkat ert samarbete. Ni får också en inventering av vad personalen önskar att företaget ska satsa på i framtiden.

Nyckelord: grupputbildning, handlingskraftiga, personal, personalutveckling, samverkande, team, Teamträning,

Andra produkter och tjänster från Bilda AB

11-07-2012

DISC, Termometern och andra analyser

Analyser Pusslet DISC – beskriver ditt sätt att kommunicera Kommunikationsanalys DISC beskriver olika beteenden med hjälp av färger. Analysen


11-07-2012

Ledande Team

Ledande team Det här är en utvecklingsinsats för att skapa ledningsgrupper som fungerar maximalt tillsammans och som har gemensamma


11-07-2012

2 dagars kursen - Från kollega till chef

När du blir chef över dina tidigare arbetskollegor kommer din arbetssituation förändras väsentligt. Hur hanterar du den nya attityden från