Ledande Team

Från: Bilda AB  11-07-2012
Nyckelord: Chef, personalutveckling, team

Ledande team
Det här är en utvecklingsinsats för att skapa ledningsgrupper som fungerar maximalt tillsammans och som har gemensamma visioner och öppen kommunikation. Deltagarna kommer synliggöra sina arbetsuppgifter och chefsroller.

Under programmet…
Svetsas ledningsgruppen samman och fördjupar samarbetet.
Förtydligar ledningsgruppen sitt ansvar och funktion.
Ökar förmågan att använda personalens kompetens och att stimulera till arbetsglädje, arbetsmoral och effektivitet.
Skapar ledningsgruppen gemensamma visioner.

Analys och utvärdering
En ledningsgruppsanalys görs både före och efter genomförd insats. Analyserna bygger på enskilda intervjuer och enkäter med frågor som leder till eftertanke och åsiktsprövning.

Nyckelord: Arbetsledare, Chef, handlingskraftiga, personalutveckling, team, Teamträning, Teamutbildning,

Andra produkter och tjänster från Bilda AB

11-07-2012

DISC, Termometern och andra analyser

Analyser Pusslet DISC – beskriver ditt sätt att kommunicera Kommunikationsanalys DISC beskriver olika beteenden med hjälp av färger. Analysen


11-07-2012

Samverkande Team

Samverkande team Det här programmet skapar samverkande team, där omtanke, respekt, ärlighet och tydlighet är naturliga förhållningssätt och där


11-07-2012

2 dagars kursen - Från kollega till chef

När du blir chef över dina tidigare arbetskollegor kommer din arbetssituation förändras väsentligt. Hur hanterar du den nya attityden från