2 dagars kursen - Från kollega till chef

Från: Bilda AB  11-07-2012
Nyckelord: Chef, personalutveckling, personal

När du blir chef över dina tidigare arbetskollegor kommer din arbetssituation förändras väsentligt. Hur hanterar du den nya attityden från kollegorna, hur accepteras du i din nya roll, hur hanterar du de nya kraven både under- och ovanifrån? Din situation blir helt ny och du kan behöva förstå varför stress och krav pressar dig och lära dig hur du hanterar din nya situation.

Kursen kan göras företagsanpassad under ett flertal träffar med mellanliggande uppgifter.

Nyckelord: Arbetsledare, Chef, personal, personalutveckling

Andra produkter och tjänster från Bilda AB

11-07-2012

DISC, Termometern och andra analyser

Analyser Pusslet DISC – beskriver ditt sätt att kommunicera Kommunikationsanalys DISC beskriver olika beteenden med hjälp av färger. Analysen


11-07-2012

Ledande Team

Ledande team Det här är en utvecklingsinsats för att skapa ledningsgrupper som fungerar maximalt tillsammans och som har gemensamma


11-07-2012

Samverkande Team

Samverkande team Det här programmet skapar samverkande team, där omtanke, respekt, ärlighet och tydlighet är naturliga förhållningssätt och där