Simco antistat

Simco antistat från SensorGruppen AB

Från: SensorGruppen AB  04-20-2010
Nyckelord: Industriell Automation

Statisk elektricitet är ett välkänt naturfenomenen inom de flesta industrier. Den påverkar produktioner och personal på många olika sett och uppstår oftast som oförklarliga störningar. Resultatet av höga statiska laddningar ser man dagligen. De kan ge upphov till farliga stötar som kan stoppa produktionen och även i vissa fall resultera i explosioner och bränder.

Statisk elektricitet är ett välkänt naturfenomenen inom de flesta industrier. Den påverkar produktioner och personal på många olika sett och uppstår oftast som oförklarliga störningar. Resultatet av höga statiska laddningar ser man dagligen. De kan ge upphov till farliga stötar som kan stoppa produktionen och även i vissa fall resultera i explosioner och bränder. Vi på SensorGruppen kan avjonisera den statiska elektriciteten med hjälp av Simcos antistatutrustning.

Nyckelord: Industriell Automation