Bemötandespelet

Bemötandespelet från Weiner T Samtal & Bemötande

Från: Weiner T Samtal & Bemötande  09-28-2012
Nyckelord: Samtalsmetodik, Bemötandekurs, Bemötande utbildning

 

Bemötandespel om internt och externt bemötande

 

Spel 1: Bemötande mellan anställd - kund

Spel 2: Bemötande mellan arbetskamrater

Spel 3: Bemötande mellan chef - medarbetare och chef - chef


Nyckelord: Bemötande utbildning, Bemötandekurs, Samtalsmetodik,

Kontakta Weiner T Samtal & Bemötande

E-post

Skriv ut denna sida

Dela

Andra produkter och tjänster från Weiner T Samtal & Bemötande

Svåra samtal, goda råd från erfarna samtalsledare av Weiner T Samtal & Bemötande bilder
10-05-2012

Svåra samtal, goda råd från erfarna samtalsledare

Boken delar in Svåra samtal i fyra kategorier: Prestationssamtal, Samtal om attityder och beteenden, Krissamtal och Upsägningssamtal. I boken intervjuas


Styra samtal samtalsmetodik för chefer av Weiner T Samtal & Bemötande bilder
09-28-2012

Styra samtal samtalsmetodik för chefer

Lär dig grunder och fördjupning i samtalsmetodik


Svåra samtal, goda råd från erfarna samtalsledare av Weiner T Samtal & Bemötande bilder
09-28-2012

Svåra samtal, goda råd från erfarna samtalsledare

Svåra samtal ger dig verktygen som riktigt erfarna samtalsledare använder


Professionellt bemötande av Weiner T Samtal & Bemötande bilder
09-28-2012

Professionellt bemötande

Boken Professionellt bemötande och Bemötandespelet förbättrar det interna och externa bemötandet till kunder och kollegor