Stora vinster för Svevia med GPS-system från Mowic

Från: Mowic AB  08-03-2011
Nyckelord: Bluetex Gps, Road Maintinance, Svevia valde Mowic,

I ett år har Mattias Helmersson, Svevia driftområde Gävle, använt sig av MobiWin QA för att hålla koll på vinterväghållningen. En stor fördel är att han nu slipper alla körsedlar från åkarna.
MobiWin QA är ett system som använder GPS-tekniken för att kvalitetssäkra och effektivisera till exempel vinterväghållning inom kommun och entreprenad.

GPS position, aktuell åtgärd och avvikelserapporter skickas automatiskt från fordonet till driftledaren på Svevia via ett mobilt radionät. Fordonen presenteras som symboler på en digital karta i realtid.

Mattias Helmersson får kartbilder där alla utförda åtgärder visas med klockslag. Kartbilderna använder han sedan för genomgång med beställare eller förare.


Även tidrapporter för fordonet skapas i systemet detta  används sedan som fakturaunderlag.

– I fjol sparade vi 10 000-tals kronor bara genom ett annat sätt att fakturera. Nu skickar jag ett fakturaunderlag till våra åkare som då kan se exakt hur mycket de har kört och hur mycket de får fakturera, säger Mattias Helmersson.
 
Det finns 19 åkare som kör vinterväghållning i driftområdet och samtliga har installerat MobiWin i sina fordon. Nu får åkarna betalt för den faktiska tiden de är aktiva med till exempel saltning, sandning eller plogning.
 
Bra kvitto på utfört jobb 


En annan vinst med systemet är att kunna visa beställaren exakt var och när vi har halkbekämpat eller plogat.

– Förra året inträffade en dödsolycka utanför Gävle och då var det extra bra att kunna visa Trafikverket att vi hade varit ute och sandat vägen där olyckan inträffade.

Jens Hägglund har saltat och sandat åt Svevia under flera år och är en av åkarna som provat MobiWin sedan starten.

– Nu fungerar det klockrent men det var  jobbigt i början. Det skiljer oftast bara en minut åt ena eller andra hållet när vi stämmer av.  Det känns bra att få ett kvitto på att jag varit ut på vägen.Nyckelord: Bluetex Gps, Road Maintinance, Svevia valde Mowic, Vägunderhåll, Vinterväghållning,