Engelsk/Svensk förskola för barn mellan 18 månader och 6 år.

Engelsk/Svensk förskola för barn mellan 18 månader och 6 år. från Imagination International Preschool

Från: Imagination International Preschool  01-26-2010
Nyckelord: Education, Förskola, children

Imagination international preschool nya lokaler med större ytor både inne och ute öppnar för mer interaktion med barnen. Förskolans Reggio Emilia filosofi ger barnet och dess fantasi mer spelutrymme i den nya lokalen. Imagination international preschool äger också en större lekplats 50 meter ifrån skolan förutom den som är i direkt anslutning till lokalen.


Imagination international preschool and its new location with bigger spaces both inside and outside opens for more interaction with the children. The preschools Reggio Emilia philosophy gives more room for the children and its imagination within the new preeschool.
Imagination international preschool also owns a bigger playground only 50 meters away from the school, apart from the one just outside the preschools doors.

Nyckelord: children, Education, English, Förskola, Imagination, Preschool, svenska, Swedish

Kontakta Imagination International Preschool

E-post

Skriv ut denna sida

Dela