Kriskommunikation: Ett starkt varumärke även i kristider

Från: Hillstierna & Partners Kommunikation  09-14-2011
Nyckelord: Kommunikationsbyrå, kommunikation, Kontinuitetsplanering

 En krissituation som inte behandlas på rätt sätt kan blixtsnabbt försämra ett bra varumärke. För organisationen eller företaget är det nödvändigt att kommunicera på rätt sätt annars finns det risk för ryktesspridning. Om kommunikationen sker professionellt, efter en välplanerad krisplan, så är kunder, allmänheten och andra som har med organisationen att göra ofta villiga att förlåta eventuella fel eller misstag. Om man inte kommunicerar på rätt sätt så riskerar man att sänka varumärket och organisationens goda rykte både på kort och lång sikt.

Nyckelord: kommunikation, Kommunikationsbyrå, Kontinuitetsplanering

Kontakta Hillstierna & Partners Kommunikation

E-post

Skriv ut denna sida

Dela

Andra produkter och tjänster från Hillstierna & Partners Kommunikation

09-14-2011

Skrivuppdrag och copywriting

   Våra professionella skribenter hjälper er organisation att skriva artiklar, pressmeddelanden, presentationsmaterial eller informativa texter.   Våra copywriters förkovrar sig


09-14-2011

Events, seminarium, konferenser och resor: Utveckla och svetsa samman din organisation!

 Våra events är skräddarsydda och ofta i kombination med en resa till någon spännande destination. På våra events anordnar vi lokaler, transporter, guider, underhållning och catering av mat och dryck. Våra events genomförs alltid i för ändamålet specialdesignade miljöer. Vi mäter oftast eventets effekter i relation till uppsatta kommunikationsmål.


09-14-2011

Coachning: Hitta lösningar på problem med en profesionell coach

  Coaching hjälper individer eller grupper att: Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag samt att uppnå önskade resultat och personliga mål och visioner.


09-14-2011

Effektiv intern kommunikation

 Intern kommunikation handlar om att få medarbetarna engagerade i verksamheten och i organisationens mål och visioner. Medarbetarna är företagets ansikte utåt och det är viktigt att alla kan representera företaget på ett korrekt sätt. Vi kan hjälpa er med det!


09-14-2011

Effektiv extern kommunikation

 Effektiv extern kommunikation ger omvärlden rätt bild av organisationen.  Att skapa publicitet är ett kraftfullt och nödvändigt konkurrensmedel. Vi hjälper er gärna med det!


09-14-2011

Strategisk kommunikation

 Det är viktigt att budskapet är det samma oavsett vilken kanal det gäller. Meningen är att olika insatser ska förstärka varandra. Det som görs och sägs i en kanal ska harmonisera med det som görs och sägs i en annan kanal.