Montering av fåglar, däggdjur, bogmontage och fisk mm

Montering av fåglar, däggdjur, bogmontage och fisk mm från Konservator JS

Från: Konservator JS  12-08-2011
Nyckelord: Fiske, jakt, Museum

Vi monterar fåglar, däggdjur, troféer, fiskar mm. Montagen görs helt enligt dina önskemål eller om du hellre vill det så hittar vi på något trevligt. Du kan få öppna eller stängda gap, med eller utan växter eller med byte.
Konservator Jeanette Setterberg innehar branschföreningens auktorisation på samtliga fem delområden; fågel, mindre däggdjur, större däggdjur, trofé och fisk. Jeanette är konservatorsutbildad vid universitetet i Helsingfors och har arbetat som museikonservator i 20 år och drivit egen konservatorsverksamhet i ytterligare snart 15 år.
Konservator JS innehar länsstyrelsens obligatoriska yrkestillstånd samt Jordbruksverkets "Godkänd Teknisk Anläggning".
Vi utför arbeten åt jägare, fiskare, naturintresserade samt museer och övriga utställare.

Nyckelord: Däggdjurskonservator, Djurkonservator, Fiske, fiskkonservator, jakt, Jakt & Fiske, Jakttrofé, Jakttrofeer, Konservator, Konservering, Muséer, Museikonservator, Museum, Trofeer, Uppstoppare, Zoologisk Konservator,