Telemarketing med besöksbokning och framtagning av nya kunder

Telemarketing med besöksbokning och framtagning av nya kunder från Dialog Holding AB

Från: Dialog Holding AB  11-15-2009
Nyckelord: Marknadsföring, telemarketing, Marknadsundersökningar

Vi är ett företag som specialiserat oss på att kartlägga nya kundämnen och att boka besök. Vi utför också både mindre och större karläggningar/marknadsundersökningar där vi tar fram den information som våra kunder efterfrågar.

Nyckelord: Kartläggning, Kundämnen, Kundundersökningar, Leads, Marknadsföring, Marknadsundersökningar, Prospektering, telemarketing,