RiverSWITCH IP-Telefonväxel

Från: Riverman  03-17-2010
Nyckelord: Ip Telefoni, telefonväxel, Ip-telefonväxel

Växeln RiverSWITCH består av Asterisk som är väl spridd över världen. Det gör att systemet är väl använt och testat. Dessutom finns det gott om kunskap om systemet i både Sverige och resten av världen. Detta är en fördel om ni behöver hjälp i andra länder. Vill ni i framtiden byta leverantör av tjänster så finns det gott om leverantörer som kan plattformen.

Även hårdvaran är standardiserad x86 (PC) i 19” rack. Rackmontage ger en smidig och säker installation. Servern är dessutom tyst och strömsnål och är därför ett bra miljöval.

Servern kan också levereras i ett annat chassi om det saknas rackutrymme. Servern är så pass tyst att den till och med går att ställa i ett kontorslandskap!

Nyckelord: Ip Telefoni, Ip-telefonväxel, telefonväxel