Tillgänglighetskonsult

Från: Munka Konsult I Skurup  07-23-2011
Nyckelord: Funktionshinder, Handikapp, funktionsnedsättning

Sakkunnig tillgänglighet och användbarhet
Tillgänglighetsutredning
Tillgänglighetsbeskrivning
Tillgänglighetsrådgivning
Granskningsutlåtande

Nyckelord: Funktionshinder, funktionsnedsättning, Handikapp

Kontakta Munka Konsult I Skurup

E-post

Skriv ut denna sida

Dela