Juridiska Dokument

Från: Thorlund Juristbyrå  07-06-2011
Nyckelord: Juridik, jurist, familjerätt

Beroende på var vi befinner oss i livet behöver vi olika juridiska dokument.

Blir du sambo för första gången kan ett samboavtal vara aktuellt för att skydda era tillgångar vid en eventuell separation. Vad som däremot är helt nödvändigt för att skydda varandra är ett testamente mellan sambor, eftersom sambor inte ärver varandra.

Vid giftermål är det många som skriver ett äktenskapsförord för att undanta specifik egendom från en eventuell bodelning i framtiden. Många väljer också att skriva ett inbördes testamente mellan makar för att skydda den efterlevande maken vid ett dödsfall. I de fall det finns särkullbarn inblandade är det extra viktigt att ett testamente upprättas, eftersom särkullbarnens rätt till arv går före den efterlevande makens arvsrätt. Vid ett eventuellt dödsfall kan den efterlevande maken därmed bli tvungen att betala ut arvslott åt särkullbarn om det inte finns ett testamente som säger annat.

Även om man inte är sambo eller gift kan det vara av vikt att skriva ett testamente om man vill att kvarlåtenskapen skall fördelas på annat sätt än enligt ärvdabalken.

Vi står även till tjänst med andra juridiska dokument såsom andrahandskontrakt, fullmakter, äktenskapsskillnad, avtal, gåvobrev med mera.

Nyckelord: Äktenskapsförord, Äktenskapsskillnad, andrahandsuthyrning, bodelning, Bouppteckning, Dokumentmallar, Familjejuridik, familjerätt, gåva, Gåvobrev, Hyresrätt, Juridik, Juridisk Byrå, Juridisk Hjälp, Juridisk Rådgivning, Juridiska Dokument, Juridiska Frågor, jurist, Juristbyrå, jurister, Samboavtal, Skilsmässa, Testamente

Kontakta Thorlund Juristbyrå

E-post

Skriv ut denna sida

Dela