Konstpedagogik

Från: Konstpedagogik  11-04-2009
Nyckelord: Education, Art, Konst

Guidade visningar av konstutställningar.
Pedagogisk handledning av teoretiskt och praktiskt arbete med konst och annat bildmaterial.
Skapande verksamhet för alla åldrar i samband med teoretiska samtal.
Konst- och bildanalys, även i grupp.
Handledningar av utställningar. Skapande av pedagogiskt material och information till/om enskilda konstverk, utställningar och bildmaterial.

Nyckelord: Art, Art Education, Art Gallery, Education, Gallery, Konst, Konstgalleri, Konstpedagog, Konstpedagogik, Konstutställning, Pedagogik, Samtidskonst