Regressionsterapi

Från: Fenix Terapi  02-13-2011
Nyckelord: Terapi

I regressionsterapi går man tillbaka i tiden till händelser som på något sätt är avgörande för hur man mår och har det i nuet. Svaren som vi söker i frågor angående hur vi mår, våra relationer och livssituation kan vi hitta inom oss.

Nyckelord: Terapi