SKILSMÄSSOBROTT

SKILSMÄSSOBROTT från DLS-Detektiver & Livvakter & Juridik

Från: DLS-Detektiver & Livvakter & Juridik  05-04-2012
Nyckelord: Utbildningar, Juridik, Juridisk Rådgivning

   SKILSMÄSSOBROTT         
ALLA Förvaltningar, Företag och övriga Arbetsplatser och Anställda, betalar stora belopp för skilsmässobrott. Dessa brott är likvärdiga med mord och de brotten orsakar att brottsoffer blir sjukskrivna, tappar arbetsförmåga, får ekonomiska förluster, börjar med olika missbruk etc. Alla de Makthavare och Rättsväsensanställda samt övriga anställda inom olika Förvaltningar Företag, etc, vågar inte ta upp de ämnena, på grund av att eller de är brottsoffer eller de är brottssyndikat.          
Brottsoffer är välkomna att anlita DLS-tjänster för att få fram sanningen. Sanningen gör ont. Alla de som är skilda och tillhör gruppen ”Brottssyndikat” borde lämna sina uppdrag eftersom de är brottslingar. De som tillhör gruppen Brottssyndikat, har till 99 % begått minst 3 av nedan nämnda brott. Hyckleri sprider sig som ringar på vattnet eftersom alla är rädda för SANNINGEN. Vid ansökan om skilsmässan borde respektive tingsrätt överlämna ärende till Polisen för undersökningen av nedan brott. På samma sätt, när tingsrätten beslutar att göra EN psykundersökning av de åtalade. Läs noga våra Hemsidor och lär dig om de brott som undanhålls i samhället.   www.dls-detektiver.com eller www.detektiven.eu    
ALLA skilsmässobrott innehåller:
1-Avtals brott: Allt från otrohet, svek till lurendrejeri, bedrägeri, stöld av enskild  egendom och andra materiella förluster, etc.
2. Skadegörelse inklusive alla allmänfarliga brott, olaga hot, olika tvång etc.
3. Olika former av brott med förnedring, trakasseri, förtal, ärekränkning, etc.
4. Olika anonyma skriftliga och muntliga anmälningar med påhittade falska        
Anklagelser, bara i syfte att krossa den andre.   
5. Brott mot liv och hälsa - Allt från kroppsskador till dödlighet etc.
6. Sexuella brott - Allt från tvång till olika sexuella avvikelser, sexuellt utnyttjande,tvång till prostitution eller delaktigheter i porrfilmer, etc.
7. Brott mot frihet samt lidande, etc.
8. Förskingrings och trolöshetsbrott, etc.
9. Brott mot familj och närstående, etc.
10.Stöld och andra tillgreppsbrott, etc. Många kvinnor och män som utövar makten vid olika statliga eller kommun förvaltningar inklusive rättsväsendet tillhör Brottsyndikats grupp i samband med skilsmässor. Detta ÄR BEVIS PÅ att Brottslingar sitter vid Makten och ATT DE kallar andra för Brottslingar medan själva inte vill bli granskade. Skilsmässobrott skall räknas som en organiserad brottslighet. Redan våra FÖRFÄDER har fastställt att frånskilda, missbrukare, pedofiler, homosexuella, religionsfanatiker inte kan utöva makten på grund av hormonrubbningar och deras skadade Gener. Människor de är födda med olika personliga Kapaciteter, där Gener styr människors funktion i samhällslivet. Människans funktion beror på olika Gener där Genskador kan framkall ett Gensyndrom som saknar medicinskt botemedel. Människor har olika Arbetes, Utbildnings, Samlevnads, Samarbetes, Livets personliga kapaciteter och alla människor har olika vardags funktioner. Människors vardags funktioner styrs av Gener som ärvs efter mamma och pappa. Detta avspeglar människor värde men ALLA människor skall ha lika Rättigheter. Jag vet att sanningen gör ONT, men i Sverige har det HYCKLATS alldeles för mycket. Detta avspeglats i samhällets funktion, makthavarnas hyckleri, människors inställningar till arbete till medmänniskor samt ALLA BARA VILL HA utan ATT KUNNA GE.
De flesta människor saknar förmåga att: Tala sanningen =Ta emot sanningen = Erkänna sanningen. Sanningen gör alla människor i alla åldrar och hos alla nationaliteter och i alla samhällsklasser, FRISKA och levnadsglada. Sanningen eliminerar: otrohet, svek, svartsjuka, avundsjuka, korruption, lurendrejerier, konflikter, hyckleri, missbruk, fattigdom, krig, politisk och religions fanatism, falskhet, rasism, fängslande av oskyldiga, splitring av familjer, företagsundergång, opartiska beslut, levnadsform att inte leva på andras bekostnad, sjukdomar, våld i hemmet och utanför, alla form av misshandel, mord, olika tvister mellan människor, etc. Vuxnas/föräldrars Hyckleri skadar den NYA generationen av människor samt deformerar även ungdomars och vuxnas inställning till framtiden. Tvivlar Ni på detta? Tänk på skilsmässor i din omgivning och därefter skriv till DLS .
Läs om DLS nedan utbildningar som är UNIKA i EU samt anmäl dig till kurser.
ALLA företag, förvaltningar och andra organisationer kan beställa åt sina anställda nedan utbildningar.
1–Kvinnans ansvar för kommande generation
2–Konst att: Tala sanningen–Ta emot sanningen Erkänna sanningen
3-Hur skall utföras kontroller på en utvald partner
4-Kärlek eller bara Hormon rubbningar
5-Familjens konflikter och Otrohets misstankat
6-Företags konflikter och anställdas bristande ansvar   Behöver du hjälp? Anlita DLS–detektiver & livvakter & juridik tjänster. Tala om DLS verksamheter till andra.  
Välkomna  till DLS-DETEKTIVER & LIVVAKTER – JURIDIK I MALMÖ    
LÄR ALLA MÄNNISKOR SÄGA SANNINGEN I ÖGONEN.

Nyckelord: Juridik, Juridisk Rådgivning, Livvakter, Lurendrejeri, problem, säg sanningen i ögonen, Skilsmässa, skilsmässobrott, SKILSSMÄSSAN OCH BROTT, Utbildningar,

Kontakta DLS-Detektiver & Livvakter & Juridik

E-post

Skriv ut denna sida

Dela