Utbildning

Från: AIR LIQUIDE GAS AB  11-16-2010
Nyckelord: Utbildning

 Vi erbjuder allmänna kurser i gassäkerhet och gashantering eller kundspecifika kurser, helt anpassade efter dina önskemål. Kurserna genomförs vanligen i grupp, men kan också ske i form av undervisning av enskilda personer, t ex inför en specifik arbetsuppgift.

Nyckelord: Utbildning