Förebyggande underhåll & reparationer

Från: AIR LIQUIDE GAS AB  11-16-2010
Nyckelord: Underhåll & reparationer

Air Liquide erbjuder regelbunden översyn av gassystem och gasförbrukande eller gasgenererande utrustning för att kontrollera att kvaliteten samt kraven på driftsäkerhet, täthet och en säker arbetsmiljö är uppfyllda. Dessa tjänster erbjuds normalt inom ramen för ett serviceavtal. I ett sådant avtal kan även hjälp med reparationsarbete ingå.

Nyckelord: Underhåll & reparationer