Analystjänster

Från: AIR LIQUIDE GAS AB  11-16-2010
Nyckelord: Analystjänster

 Air Liquide gör provtagningar av gaser och gasblandningar vid gaskällan, i gassystemet eller vid förbrukningspunkten för att bestämma gasens kvalitet och sammansättning. För dessa tjänster tillhandahåller vi preparerade provtagningsenheter. Dessutom kan kontroll och kalibrering av flödesmätare och regulatorer ingå i dessa tjänster.

Nyckelord: Analystjänster