Psykologisk behandlin, psykoterapi & handledning

Från: Pontus Torudd Psykologkonsult  01-24-2011
Nyckelord: Management Consulting, Vård Och Omsorg, Psykologkonsult

 

Arbetar främst med psykologisk behandling/psykoterapi och handledning, erbjuder även konsultation och undervisning. Tar emot klienter, vuxna och unga vuxna, där vi träffas för enstaka konsultation, korttids- eller långtidspsykoterapi utifrån önskemål och behov. Kontakten kan vara såväl individuell som för par.

Erbjuder också handledning för personal i privat och offentlig verksamhet samt utbildningspsykoterapi för studenter. Tar också undervisnings- och föreläsningsuppdrag främst inom områdena personlighetspsykologi, samtals- och intervjumetodik samt psykologisk utredning, diagnostik, behandling och psykoterapi.

Jag har lång klinisk erfarenhet som legitimerad psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi inriktning psykologisk behandling/psykoterapi och handledare. Förutom privatpraktiserande är jag också verksam inom vuxenpsykiatrin och på Lunds universitet.

Min privatmottagning finns centralt belägen i Lund.

Välkommen att höra av dig!

Telefon: 0702 – 86 99 10.

Nyckelord: Management Consulting, Psykologkonsult, Vård Och Omsorg