NÄTVERK

Från: Telopto Networks  04-08-2011
Nyckelord: Networks

 

Snabba och trygga nätförbindelser är för företaget en del av vardagen.

Telopto Networks hjälper till vid förverkligandet av företagets datanätstjänster, såväl med det interna nätet som med olika lösningar för att få kontakt med yttervärlden. Vi planerar och installerar datanätstjänsterna enligt era behov och på basen av eventuella utvecklingsbehov.

Telopto Networks är ett företag  med bred kompetens, avancerad utrustning och hög kapacitet. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda kompletta delar i ett nätverksprojekt, så du kan vara säker på att få precis den tjänst eller de tjänster du behöver få utförda. Du får som kund alltid träffa samma person/er när du återkommer med nya problem, allt för att vi ska förstå varann till 100%. Det är en extra trygghet du har som beställare.

Nyckelord: Networks