El tele data

Från: Telopto Networks  04-08-2011
Nyckelord: Ingenjörstjänster, Elektriker, Engineering Services

 Telopto Networks är en fullserviceleverantör av högkvalitativa Infranettjänster. Vårt utbud täcker allt från standardprodukter till skräddarsydda lösningar. Allt utgår från vår djupa förståelse och erfarenhet av ett stort antal olika tekniker – särskilt inom el, telekom och IT.

"We do IT for you!" 

 

Vi bygger. Vi har kompetensen och resurserna att hantera allt från små återkommande byggprojekt till oerhört komplexa och krävande nyckelfärdiga projekt. Oavsett projektstorlek bygger vårt angreppssätt på ett okomplicerat, transparent och nära samarbete mellan oss på Telopto Networks, våra leverantörer och kunden.

Vi installerar. Vi ser till att kunden snabbt och effektivt ansluts till tjänsterna, och täcker allt från bredbandsinstallationer till nya, innovativa tjänstekoncept som smarta elnät.

Tekniken avancerar snabbt – och vi med den.

Vi underhåller. Vi fokuserar på att upprätthålla och underhålla kundens nät. Våra mobila enheter har ett nära samarbete med slutanvändarna. Detta säkerställer minimerad avbrottstid och en exceptionell kvalitet på tjänsterna. Våra medarbetare arbetar dygnet runt, året om.

Nyckelord: Elektriker, Engineering Services, Ingenjörstjänster, Nätverk