WorkBook

WorkBook från WorkBook Software

Från: WorkBook Software  07-31-2012
Nyckelord: advertising, software, Web Design

WorkBook innehåller följande funktioner: - Integration med CRM-modulen och arbetsflöden för att konvertera vunna affärsmöjligheter till projekt - Estimera, budgetera, planera och resursallokera projekt - Ett grafiskt gränssnitt för integrerad projekt- och resursplanering - Helt integrerad projektuppföljning och rapportering som ger en fullständig översikt - Projektfakturering via fem olika metoder - Inbyggt finanssystem (möjligeten finns också att istället integrera med Microsoft Dynamics)

Nyckelord: advertising, Advertising Agencies, Communication, consulting, Erp System, Microsoft, modules, project, Projekt, Resource Planning, software, Web Agency, Web Design