rekrytering

Från: Konsult Partner X  03-20-2011
Nyckelord: Marknadsföring, Rekrytering, Bemanning

När man inte har tid att leta efter kompetent personal så har vi tid!
När man inte vet vad man söker efter så har vi svar.
När man inte vet hur man skall rekrytera så har vi lösningar på hur!

Nyckelord: Bemanning, import, jurist, Marknadsföring, Partner, Rekrytering, terapeut