Säkerhetskurir

Från: Intelligence Front AB  09-28-2009
Nyckelord: Security, Säkerhetstjänst, Chaufför


Personbefordran "hand-to-hand" leverans av dokument, känslig information eller annan viktig försändelse som inte får försvinna, försenas. Även då leveransen är extremt brådskande.

Nyckelord: Bodyguard, Chaufför, Home Security, Livvakt, Livvaktstjänster, Personsäkerhet, Personskydd, säkerhets kurir, säkerhets transport, säkerhetschaufför, säkerhetskurir, Säkerhetstjänst, säkerhetstransport, Security,