Livvaktstjänst

Från: Intelligence Front AB  09-28-2009
Nyckelord: Security, Säkerhetstjänst, Chaufför

Vi arbetar förebyggande med olika skyddsmetoder och produkter, vi har arbetat fram ett heltäckande skyddsprogram vid personhot.
Vi arbetar med att skydda den hotade i alla miljöer/situationer genom att t.ex. :

* Se över exponering.
* Stötta den hotade i olika vardagliga situationer.
* Arrangera säkerheten in för resor.
*Transportera klienten till önskade destinationer.

Skyddsprogrammet är individuellt anpassat efter klientens hotnivå och önskemål.

Vi genomföra olika kurser och utbildningar, för att den hotade personen aktivt skall kunna arbeta med sitt eget skydd!

Nyckelord: Bodyguard, Bodyguards, Chaufför, Livvakt, Personsäkerhet, Personskydd, Säkerhetstjänst, Security