Konferenssäkerhet

Från: Intelligence Front AB  09-28-2009
Nyckelord: transport, Security, Transporter

Vi tillhandahåller en komplett tjänst för skydd av konferenser och möten, där vi ombesörjer allt från bokning, transport till helhetslösningar för konferens.

Vi tillhandahåller entrékontroll, skydd av besökare och information genom säkerhetspersonal samt fysiska och tekniska hjälpmedel.
Exempel på tjänster:
* Avlyssningsskydd
* Personskydd
* Säkra transporter av material och personer
* Plats- & tillträdesskydd genom teknik och säkerhetspersonal
* Förvaring av känsligt material ex nattetid osv.

Nyckelord: bevakning, Bodyguard, Bodyguards, Chaufför, Due Diligence, Livvakt, Livvaktstjänster, övervakning, Personsäkerhet, Personskydd, säkerhets kurir, säkerhets transport, säkerhetschaufför, säkerhetskurir, Säkerhetstjänst, säkerhetstransport, Security, transport, Transporter,