Systemutveckling för offentlig sektor

Från: Kommunsystem   11-29-2010
Nyckelord: Organisationskonsulent, Management Consulting, It-Konsult

Vi kan erbjuda ett stort antal system för den offentliga sektorn.
Kuntjänstsystem
Grävningstillstånd
Kommunal tomtkö
Krisberedskapshantering
Incidentrapportering
Arbetsmiljörapportering
Faktureringssystem
Kundreskontra
webbverktyg
Formulärhantering

Nyckelord: It-Konsult, Management Consulting, Organisationskonsulent