Säker användning av IT som molntjänst- probelmfritt - kort startsträcka se mer på www.kommunsystem.s

Från: Kommunsystem   10-10-2011
Nyckelord: E-learning

 Öka dina medarbetares kunskap Om IT säkerhet! vad kan hända på nätet?, nätfiske, social ingenjörskonst, virus, säker epostanvändning m.m. är ämnen som tas fram och gås igenom i kursen.
Kommunsystem AB har två versioner av kursen "säker användning av IT" en för kommuner och offentlig sektor samt en för företag. Du kan göra dem tillgängliga för personalen via intranätet eller t.ex använda "Molntjänsten" med kurs och test. Använder Du molntjänsten kan Du även komplettera kursen med styrdiokument, policys eller motsvarande.
Vi kan också hjälpa till med specialödesignade e-lärandekurser
kontakta

Nyckelord: E-learning

Andra produkter och tjänster från Kommunsystem


01-19-2011

IT säkerhet

 Nivån på Ditt företags IT-säkerhetsarbete är summan av vad Dina medarbetare kan om IT-säkerhet. Med vårt verktyg höjer Du kunskapsnivån radikalt


11-29-2010

HR, personalkonsult

Vi kan både HR och arbetsrätt för såväl privat som offentlöig sektor.


11-29-2010

Systemutveckling för offentlig sektor

Specialister på offentlig sektor. kompetens från ax till limpa!