LMS verktyg som molntjänst (Learning Management System)

Från: Kommunsystem   06-01-2011
Nyckelord: Management Consulting, E-learning

 Vi kan erbjuda LMS verktyget LUVIT som molntjänst. Du kan vara igång inom en dag !
Ge oss alla användare i en fil så kan man böra direkt.
Produkter som finns för LMS verktyget
IT säkerhet som elärande för alla anställda
Jämställdhetsplan
Hygienutbildning för vården
m.m.

Nyckelord: E-learning, Management Consulting

Andra produkter och tjänster från Kommunsystem


01-19-2011

IT säkerhet

 Nivån på Ditt företags IT-säkerhetsarbete är summan av vad Dina medarbetare kan om IT-säkerhet. Med vårt verktyg höjer Du kunskapsnivån radikalt


11-29-2010

HR, personalkonsult

Vi kan både HR och arbetsrätt för såväl privat som offentlöig sektor.


11-29-2010

Systemutveckling för offentlig sektor

Specialister på offentlig sektor. kompetens från ax till limpa!