PADI Rescue diver

Från: Beyond limits  11-08-2011
Nyckelord: Dykning, scuba diving, Padi

 Kursen är utformad för att du ska bli en säkrare dykare och förbereder dig dessutom inför den professionella stegen. Rescue diver kursen är inte bara värdefull för dig utan även för din parkamrat. Under kursen lär sig dykarna att hantera olika dykrelaterade problem, de lär sig att arbeta förebyggande och ifall olyckan är framme, hantera den på ett korrekt sätt. Man lär sig både att leda andra i en räddningsaktion och bli dirigerad av andra personer. Du kommer att lära dig hantera allt ifrån panik slagen dykare på ytan till att hjälpa en medvetslös dykare på botten. Den här kursen brukar flera dykare uppfattas som den mest givande och roligaste kurs de gått.

För mer information, besök hemsidan: http://www.beyond-limits.se

Nyckelord: Dykare, Dykcenter, Dykning, Dykutbildning, Padi, scuba diving, Sportdykning

Andra produkter och tjänster från Beyond limits

11-08-2011

PADI Dykutbildningar

Stort utbud av utbildningar inom PADI och GUE PADI Divemaster PADI Assistant instructor PADI Deep diver PADI Drift diver PADI


11-08-2011

PADI advanced open water diver / Fortsättningskurs

 Kursen är en vidareutbildning inom dykning som har till syfte att utveckla dina dykfärdigheter. Efter avklarad kurs kommer navigeringskunskaperna ha


11-08-2011

PADI Open water diver / Grundutbildning

 PADI:s grundkurs inom dykning. Denna utbildning ger den grundläggande kunskaper för att du skall kunna dyka tillsammans med en kamrat