Föreläsning

Från: Tankar i Kaos  02-15-2011
Nyckelord: Föreläsning, Adhd, Aspergers Syndrom

Föreläsningar inom neuropsykiatri.
Såväl färdiga som skräddarsydda föreläsningar erbjuds

Nyckelord: Adhd, Aspergers Syndrom, Autistiska Drag, Föreläsning, Neuropsykiatri