mest.se Välgörenhet som affärsidé

Från: mest.se  03-31-2011
Nyckelord: Socialt entreprenörskap/välgörenhet som affärsidé

social enterepreneurship
Rewarding ordinary people for making an extraordinary impact on the world

Nyckelord: Socialt entreprenörskap/välgörenhet som affärsidé