Dräneringsskiva

Dräneringsskiva från Tjällden Ab

Från: Tjällden Ab  11-28-2012
Nyckelord: Husgrund, Cellplast

Tjälldens dräneringslösning har två funktioner 1. Dräneringsskivan skyddar källarytterväggen från att bli blöt 2. Fukt som tränger ut från källaren genom källarytterväggen förs bort genom spårorna i dräneringsskivan och leds ner till dräneringsrören.

Nyckelord: Cellplast, Husgrund

Andra produkter och tjänster från Tjällden Ab

byggsystem husgrunder av Tjällden Ab bilder
11-28-2012

byggsystem husgrunder

Med energieffektiva lösningar för husgrunder betalar du mindre för att värma upp huset. En välisolerad husgrund är en förutsättning för