Avjärningsfilter Mn/MnA

Avjärningsfilter Mn/MnA från AQUA INVENT AB

Från: AQUA INVENT AB  09-14-2015
Nyckelord: Vattenrening, vattenfilter, Avjärningsfilter

Järnhaltigt vatten brukar upptäckas genom missfärgningar av tvätt, disk och sanitetsporslin, och ibland även igensättning av rör. Järn och mangan ger vattnet en rostbrun färg. Ibland kan en brun infärgning även bero på humus. Järn och mangan förekommer rikligt i jordskorpan där de löses i genomströmmande vatten och hamnar i grundvattnet. Mn/MnA är helautomatiska vattenfilter med mycket god reningsförmåga av järn och mangan till en låg driftskostnad. De är underhållsfria och kemikaliefria. Filtren är även lämpliga för vatten med svavelväte. Både Mn- och MnA-filter monteras efter tryckkärl (hydrofor). Avjärningsfilter Mn Avjärningsfilter Mn är helautomatiskt. Med tidsstyrd automatik renas vattnet från järn, mangan, svavelväte och partiklar. Filtrets funktion är att genom katalytisk oxidation och fällning rena vattnet från järn och mangan. Det sker utan någon tillsats av oxidationskemikalier. I stället förbehandlas vattnet med syre i medföljande vattenförbehandlare (Oximat eller Micronizer). Vattenförbehandlaren monteras mellan pump och hydrofor. Verksamt filtermedia är Mangandioxid. Avjärningsfilter MnA Avjärningsfilter MnA är ett kombinationsfilter som har Mn-filtrets alla egenskaper men som dessutom neutraliserar aggressiv kolsyra och höjer pH-värdet, med andra ord ett järn-, mangan- och avsyrningsfilter i ett. Verksamt filtermedia är Mangandioxid och Magnodol (halvbränd dolomit). Filtret skall efterfyllas med Magnodol två till tre gånger per år. Påfyllningsöppning (1 ¼’’) för en enkel efterfyllning är standard. Vid installation med hydropress utrustas filtret med en specialanpassad luftningsutrustning för optimal funktion. Filtren levereras kompletta med luftningsutrustning. Mer info: http://aquainvent.se/vattenfilter-hushall/jarn-mangan/avjarningsfilter-mn-mna-vattenfilter

Nyckelord: Avjärningsfilter, vattenfilter, Vattenrening

Andra produkter och tjänster från AQUA INVENT AB

Vattenanalys / Vattenprov av AQUA INVENT AB bilder
06-21-2016

Vattenanalys / Vattenprov

Aqua Invent's vattenanalys för endast 495 kr (inkl. moms)!


Humusfilter MKH av AQUA INVENT AB bilder
09-14-2015

Humusfilter MKH

Humusfilter MKH - avlägsnar effektivt humusämnen!


Nitratfilter MKN av AQUA INVENT AB bilder
09-14-2015

Nitratfilter MKN

MKN ur vår Enviro®-serie är ett nitratfilter av kabinettyp (med saltbehållaren integrerad i filtret)!


Avhärdningsfilter MK-C av AQUA INVENT AB bilder
09-14-2015

Avhärdningsfilter MK-C

Med avhärdningsfilter MK-C ur vår Enviro filter® -serie får du ett mjukare och behagligare vatten. MK-C är ett helautomatiskt vattenfilter


Avsyrningsfilter av AQUA INVENT AB bilder
09-14-2015

Avsyrningsfilter

Avsyrningsfilter A i vår Enviro filter ®-serie är ett uppströms- vattenfilter som normalt skall monteras mellan pump och tryckkärl.