Visuell samtalsterapi och coaching

Visuell samtalsterapi och coaching från Psykologisk Orientering

Från: Psykologisk Orientering  02-06-2013
Nyckelord: mental träning, Kognitiv Beteendeterapi, personlig coaching

Tedestrand-Metoden är en överblick - karta som skapats för psyk - och missbruksvård. Det är ingen ny metod i första hand. Skillnanden mellan metoder och kartor är viktig att förstå om man optimalt ska kunna välja den bästa lösningen. Metoder av olika slag är nödvändiga när ingen karta eller liknande finns tillgänglig för att leda processen. När en karta är skapad inom ett komplicerat område så är den också det optimala verktyget för att med optimal hjälp/stöd själv kunna lösa sina livsproblem. Terapeuten finns med som ett stöd i processen. Så ser det ut inom andra områden, ex orientering, hjärnkirurgi, annan kirurgi, byggnation av alla de slag - alla komplicerade områden kräver en överblick - först! Innan kartor, ritningar och liknande fanns var det mycket svårt att lösa dessa komplicerade problem. På samma sätt är idag är inom psykologins/missbrukets område, utan denna överblick misslyckas flertalet. Sammanblandningen gör att man inte kan förstå den avgörande skillnaden som ger möjlighet till helt nya möjligheter att lösa dessa komplicerade och dödliga problem. En karta är en överblick - spegelbild över hela den process metoderna tröstlöst försöker lösa. En karta är det optimala verktyget som både gör problemet möjligt att lösa och betydligt enklare. En karta är något man kan bära med sig för att alltid kunna korrigera när man känner sig vilse. Det är skälet till att Tedestrand-Metoden uppvisar resultat som är vida överlägset andra metoder som inte har en färdig karta innan problemet ska lösas. Det är en regel som gäller utan undantag för komplexa processer. Om verklig förändring ska ske inom detta komplexa område måste först denna avgörande skillnad förstås. Kartan finns idag så tveka inte att ta kontakt!

Nyckelord: Alkohol & drogbehandling, Anhörigvård, Beroende och missbruksproblematik, Human Resource Management, Kognitiv Beteendeterapi, Kognitiv Terapi, Leadership Development, Leadership Training, Life Coaching, mental träning, personlig coaching, Psykologisk orientering, Public Speaking, Snabb effektiv hjälp, Social Fobi, Systemisk Terapi, Tedestrand-Metoden, Visuell samtalsterapi,

Kontakta Psykologisk Orientering

E-post

Skriv ut denna sida

Dela

Andra produkter och tjänster från Psykologisk Orientering

Samtalsterapi & coaching visualiserad genom Tedestrand-Metoden av Psykologisk Orientering bilder
07-07-2011

Samtalsterapi & coaching visualiserad genom Tedestrand-Metoden

Tedestrand-Metoden för behandling av alkohol- och drogberoende, samtalsterapi och coaching för medarbetare och privatpersoner. Kognitiv - och systemisk samtalsterapi är en i Sverige – och internationellt erkänd metod. Egen erfarenhet* av behandling visade det som saknades i  bl.a dessa terapimetoder. Därav utvecklingen till Tedestrand-Metoden - som är en visuell kraftfull förstärkning av förståelsen för processen - och dess delar. Vi har också inspirerats av delar i 12-stegsmetoden. Tedestr


Samtalsterapi, coaching, handledning, utbildning och föreläsning av Psykologisk Orientering bilder
05-05-2011

Samtalsterapi, coaching, handledning, utbildning och föreläsning

Tedestrand-Metoden är en utveckling av bl.a psykoterapin och missbruksbehandlingen. De traditionella metoderna verkar ofta endast på fåtalet. Tedestrand-Metoden hjälper flertalet. Skillnaden kan jämföras med att försöka lära ut orientering med eller utan en karta. Tedestrand-Metoden är kartan som innehåller det bästa av de bästa av metoder. Men metoderna i sig är inte kartan.