Taksäkerhet

Från: JP Mark & Fastighetsservice  01-23-2010
Nyckelord: Hantverkare, Specialiserade entreprenörer, Plåt

Vi hjälper dig att skapa taksäkerhet. Många fastighetsägare behöver förbättra taksäkerhet för sig själva och för sotaren. Vi använder oss av kända leverantörer på taksäkerhet och deras produkter. Dessa produkter monteras efter leverantörens anvisningar och enligt BBR för att uppnå bästa taksäkerhet.

Nyckelord: Entreprenad, fastighetsservice, Hantverkare, Plåt, Plåtarbete, Snöröjning, Snöskottning, Specialiserade entreprenörer, Tak, Taksäkerhet, takskydd

Kontakta JP Mark & Fastighetsservice

Webbsida - ej uppgivet

E-post

Skriv ut denna sida

Dela