Lätta Låsbara Brunnslock

Lätta Låsbara Brunnslock från Svenska Brunnslock AB

Från: Svenska Brunnslock AB  09-05-2009
Nyckelord: Arbetsmiljö, Brunnslock, Barnsäkra brunnslock

 Brunnslocken tillverkas i både glasfiberarmerad plast och polyetylen finns i dimensionerna 825mm, 1080mm, 1210mm och 1420mm.

Brunnslocken är barnsäkra och uppfyller Boverkets föreskrifter.

Jämför gärna våra produkter med andra produkter ute på marknaden.
Tänk noga på att ifall det händer en olycka och ni inte har ett lock som inte uppfyller alla krav, är det ni själva som blir skyldiga.

Med våra lock kan ni känna er helt säkra. 

Dessutom lanserar vi snart lätta körbara brunnslock mer info om dessa fås på 070-3438849

Hemsidan:

Nyckelord: Arbetsmiljö, Barnsäkra brunnslock, Brunnslock, färskvattenbrunnar, inspektionsbrunnar, lätta lock, nedstigningsbrunnar, starka lock,