Utvecklingsprogram för chefer och ansvariga i offentlig förvaltning

Utvecklingsprogram för chefer och ansvariga i offentlig förvaltning från 2learn - Susanne Wallin Pettersson

Från: 2learn - Susanne Wallin Pettersson  02-19-2010
Nyckelord: Organisationskonsulent

Skräddarsydda uppdragsutbildningar, nationella öpnna program eller verksamhetsstöd för att utveckla er verksamhet eller organisation inom:
- ledningssystem för kvalitet och säkerhet
- politikerutbildning
- risk och händelseanalys
- organisationsöversyner
- effektivitetsöversyner
- effektiv processledning

Nyckelord: Organisationskonsulent

Kontakta 2learn - Susanne Wallin Pettersson

E-post

Skriv ut denna sida

Dela