Sorgbearbetning

Från: Lewe Utveckling  03-31-2010
Nyckelord: Utbildning

Programmet för sorgbearbetning
Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Nyckelord: Utbildning