IT-hyra

Från: GREENTECH Sweden AB  09-17-2009
Nyckelord: leasing, Begagnade Datorer, Hyra Dator

ReuseIT IT-hyra
 
Allt fler företag väljer att finansiera sin utrustning via hyra. Fördelarna är många:

Budget- och investeringsprocessen förenklas.
Företaget slipper tunga engångsutgifter och behåller låneutrymmet i banken.
Varken soliditet eller likviditet belastas.
Hela hyran är avdragsgill, vilket gör det möjligt att påverka den ekonomiska situationen i företaget på ett fördelaktigt sätt.
Kontrakt och avtalstid skräddarsys för att möjliggöra införskaffande av den utrustning som verkligen behövs till en kostnad som kassan mår bra av.
Det är också enkelt att, inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, något som säkrar en alltid lika modern och uppdaterad utrustning samt minskar risken för felinvesteringar.

Vad händer när hyresavtalet löper ut?

Efter avtalstiden har hyrestagaren möjlighet att byta till ny utrustning, förlänga avtalet eller lämna tillbaka utrustningen. 


Kontakta oss för mer information!

Nyckelord: Begagnade Datorer, datoruthyrning, hyra apple, Hyra Dator, it-hyra, leasing,