Stödmurar, planlger och invallningar med massiva betongblock typ "leog" från C3C

Stödmurar, planlger och invallningar med massiva betongblock typ "leog" från C3C från C3c Engineering

Från: C3c Engineering  12-05-2010
Nyckelord: betongelement, Betongblock, Planlager

  Stödmurar och planlager av gigantiskt "lego" i betong Intresset har varit mycket stort sen C3C introducerade ett av Europas mest sålda system för stödmurar, planlager och invallningar på den svenska marknaden.Väggarna byggs enkelt ihop med massiva betongblock, vikt 2,4 ton/ st,  typ ”lego” utan fogning eller bruk.Det ger ett flexibelt, flyttbart, utbyggbart system som är väldigt robust och tåligt. Bullerväggar, bullskärmar, Invallingar byggs också enkelt med betongblocken från C3C. Mer info på 

Nyckelord: Betongblock, betongelement, Invallningar, L-block, Planlager,